OVÉRA afdeling Gymnastiek, bestuur                                   

       

 

Naam: Functie: Email:  

 

Sandra Kloosterboer Voorzitter skloosterboer@overa.nl    
Gerrit Nijkamp Secretaris gnijkamp@overa.nl    
Maike Tekampe Notulist Mtekampe@overa.nl    
Freddy van de Straat Lid fvdstraat@overa.nl    
Else Ludden Lid      
         
         
      Secretariaat: Whemerweg 24
      Postcode & Plaats: 7218 MN Almen
      Telefoon: 0575 - 43 16 15
      Mobiel: 06 - 50 26 86 45
       

TERUG