OVÉRA Contributie

 

Contributie 2024 voor  leden:
Seniorleden :   € 39,00 per kwartaal      
Juniorleden :   € 29,50 per kwartaal      
Verenigingsleden :   € 20,00 per jaar      
               
Opm 1: De eerste en tweede les zijn gratis; kijken of het bevalt. Is het iets voor jou, dan meld je je aan.
Opm 2: De contributie voor een eventuele tweede sport, ook binnen een afdeling, is 50%.
       
Bondscontributie / Buma :

Leden van de afdeling tafeltennis en volleybal betalen contributie aan de landelijke sportbond van de afdeling. De hoogte is verschillend per bond. De contributie wordt voor de seniorleden doorberekend en wordt één keer per jaar geïnd.
Leden van de afdeling gymnastiek betalen Buma rechten en premie voor een aanvullende WA-verzekering.

Meer informatie bij de afdelingssecretaris.

               
               
Rekeningnummer contributie: : NL62 RABO 030 140 8300