OVÉRA leden administratie

 

 
Het adres van de ledenadministratie:  
   
Ledenadministratie OVÉRA  
T.a.v. Mevr. L.C.B. Hekkelman-Nijkamp  
   
 E-mail: overaledenadm@hotmail.nl