OVÉRA VCP

OVÉRA en de VCP-er

Volgens de richtlijnen van NOC*NSF beschikt iedere sportbond per 1 januari 2013 over een VertrouwensContactPersoon (VCP) en de sportbond adviseert elke aangesloten vereniging ten zeerste zelf twee of meer VCP-ers aan te stellen.

Al in 2012 besloot Omnivereniging OVÉRA uit Almen om VCP-ers aan te stellen.

Wat is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP)?

Binnen de sportvereniging is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP-ers zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De VCP-ers zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen informeren over procedures en mogelijke vervolgstappen of doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF. In een vertrouwelijk gesprek helpt de VCP de betrokkene bij het doen van zijn verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

Activiteiten Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol.
De activiteiten van een VCP zijn:

• Eerste opvang/aanspreekpunt
• Doorverwijzen
• Preventieactiviteiten

De door OVÉRA aangestelde VCP-ers.

Wilma Klein, dominee in Almen (tel. 0575-433159) is vier jaar geleden door OVÉRA gevraagd om voor de omnivereniging als VCP op te treden. Zij vervult overigens geen bestuursfunctie binnen de vereniging. 

Ik heb destijds deelgenomen aan de opleiding voor VCP van NOC*NSF. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zo worden er praktische gesprekstechnieken geoefend. Al met al is het een interessante en veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. Jaarlijks is er een bijscholing voor VCP-ers aangesteld door de verschillende sportverenigingen in Lochem.

 

Tot slot wil ik graag verwijzen naar de nieuwe filmpjes van het Vertrouwenspunt Sport en Gedragscode Sport. Deze zijn te zien via de links:http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport;

http://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport;

http://www.youtube.com/nocnsf;

 

Ik werd door NOC*NSF gevraagd om deze filmpjes bekend te maken binnen de omnivereniging OVÉRA, aan welk verzoek we uiteraard graag voldoen.

 

Graag wensen wij alle bij OVÉRA betrokkenen sportieve en gezonde maar vooral ook leuke sportactiviteiten.

 

Wilma Klein