OVÉRA afdeling Volleybal, bestuur                                   

           

 

Samenstelling afdelingsbestuur

Voorzitter       vacant
Secretaris      Willy Tuitert, Dorpsstraat 8a, 7218 AD Almen
                        tel. 0575-433300 (jwtuitert@hetnet.nl)

Wedstrijd-      Jan Brinkman, Azinkdijk 8, 7218 NG Almen
secretariaat   tel. 0575-432252 (jan.mieke.brinkman@planet.nl

Recreanten  Dick Loman, Dorpstraat 30, 7218 AH Almen
                        tel. 0575-431895 (dw.loman@hccnet.nl)

Bestuurslid   Mieke Brinkman, Azinkdijk 8, 7218 NG Almen
                        tel. 0575-432252 (mieke6319@live.nl)

Bestuurslid   Jop van der Wee (jvdwee@overa.nl)

Vertegenw.   Jan Brinkman, tel. 0575-432252
hoofdbestuur

 

Ledenadmi-  Linda Hekkelman, Rosmolenstrsst 33, 7241 VP nistratie      Lochem tel. 0573-400886
hoofdbestuur

 

Taakverdeling:
Mutaties op het lidmaatschap afdeling volleybal altijd doorgeven aan Jan Brinkman. Jan geeft deze mutatie ook door aan Linda Hekkelman.
Wijzigingen van banknummer of vragen over de inning van contributie rechtstreeks doorgeven aan Linda Hekkelman

 

 

           

TERUG